رسانه اقتصاد ترابری ایران

حمل و نقل

سه شنبه, 12 اردیبهشت 1402
بر اساس لیست سازمان تامین اجتماعی؛

حق بیمه رانندگان در سال 1402 تعیین شد

بر اساس جدول اعلامی سازمان تامین اجتماعی میزان حق بیمه و پوشش بیمه‌ای همه رانندگان شامل رانندگان درون‌شهری، بین‌شهری، برون‌شهری سبک و برون‌شهری سنگین برای سال 1402 و 6 ماهه نخست 1403 مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ترابران، در بخشی از جدول «انواع بیمه‌ها در سازمان تامین اجتماعی با احتساب میزان درصد و مبالغ حدودی پرداخت در سال 1402» که از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام شده است، وضعیت پوشش بیمه‌ای، تعهدات بیمه‌ای و حق بیمه رانندگان درون‌شهری (فعال و بیمه‌پرداز)، رانندگان بین‌شهری (کامیون و اتوبوس- فعال و بیمه‌پرداز)، رانندگان بین‌شهری (مینی‌بوس و سواری- فعال و بیمه‌پرداز)، کلیه رانندگان درون‌شهری، کلیه رانندگان برون‌شهری سبک و کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین مشخص شده است.

آپدیت حق بیمه رانندگان در سال 1403:

حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان درون‌شهری در ۶ ماهه نخست سال 1403 با کمک دولت به مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بدون کمک دولت به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (۱.۱ برابر حداقل دستمزد) تعیین شده است.

مشاهده حق بیمه رانندگان 1403 چقدر است؟

به این ترتیب، بر اساس این لیست، حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان درون‌شهری در سال جاری به مبلغ 814 هزار تومان برای 6 ماه اول و 788 هزار تومان و برای 6 ماه دوم سال است که 13.5 درصد آن توسط دولت و 13.5 مابقی توسط راننده پرداخت خواهد شد. ضریب دستمزد این قشر از رانندگان 1.1 است.

حق بیمه رانندگان پایه یک

همچنین حق بیمه رانندگان پایه یک یا همان حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان بین‌شهری (اتوبوس و کامیون) در سال 1402 به مبلغ یک میلیون و 111 هزار تومان برای 6 ماه اول و یک میلیون و 75 هزار تومان برای 6 ماه دوم سال است که 13.5 درصد آن توسط دولت و 13.5 مابقی توسط راننده پرداخت خواهد شد. ضریب دستمزد برای این دسته از رانندگان 1.5 لحاظ شده است.

بر همین اساس، حق بیمه تامین اجتماعی رانندگان بین‌شهری (مینی‌بوس و سواری) در سال جاری به مبلغ 889 هزار تومان برای 6 ماه اول و 860 هزار تومان برای 6 ماه دوم سال تعیین شده است که 13.5 درصد آن توسط دولت و 13.5 مابقی توسط راننده پرداخت خواهد شد. ضریب دستمزد برای این تعداد از رانندگان 1.2 لحاظ شده است.

علاوه بر آن، حق بیمه تامین اجتماعی کلیه رانندگان درون‌شهری در سال جاری به مبلغ یک میلیون و 629 هزار تومان برای 6 ماه اول و یک میلیون و 576 هزار تومان برای 6 ماه دوم سال تعیین شده است. البته حق بیمه پرداختی این رانندگان فاقد کمک دولت است به این معنی که کل 27 درصد سهم بیمه را باید خود راننده پرداخت کند.. ضریب دستمزد برای این رانندگان 1.1 لحاظ شده است.

به همین صورت، حق بیمه تامین اجتماعی کلیه رانندگان برون‌شهری سبک در سال جاری به مبلغ یک میلیون و 777 هزار تومان برای 6 ماه اول و یک میلیون و 730 هزار تومان برای 6 ماه دوم سال تعیین شده است. حق بیمه پرداختی این رانندگان نیز فاقد کمک دولت است و کل 27 درصد سهم بیمه را باید خود راننده پرداخت کند. ضریب دستمزد برای این رانندگان 1.2 لحاظ شده است.

در آخر، حق بیمه رانندگان پایه یک یعنی حق بیمه تامین اجتماعی کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین در سال جاری به مبلغ 2 میلیون و 221 هزار تومان برای 6 ماه اول و یک میلیون و 2 هزار تومان برای 150 ماه دوم سال تعیین شده است. حق بیمه پرداختی این رانندگان نیز فاقد کمک دولت است و کل 27 درصد سهم بیمه را باید خود راننده پرداخت کند. ضریب دستمزد برای این رانندگان 1.5 لحاظ شده است.

گفتنی است؛ بیمه کلیه رانندگان نامبرده در بلند‌مدت شامل بازنشستگی، ف.ت و ازکارافتادگی است اما در کوتاه‌مدت فاقد بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس «لیست انواع بیمه‌ها در سازمان تامین اجتماعی با احتساب میزان درصد و مبالغ حدودی پرداخت در سال 1402» حداقل دستمزد روزانه معادل 1.769428 ریال (افزایش27 درصد) و حداکثر دستمزد 7 برابر حداقل در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *