ایمنی

ایمنیحمل و نقل
نتوانستیم حوادث حمل‌ونقلی را برای افزایش ایمنی‌ ثبت و تحلیل کنیم

ده سال ناکامی!

به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل‌ونقل و نقش‌آفرینی دستگاه‌های متعدد در آن، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و موثر در این حوزه ...

به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل‌ونقل و نقش‌آفرینی دستگاه‌های متعدد در آن، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات ...

1401/07/29
ایمنیسازمان بنادر و دریانوردی
در نشست تخصصی بررسی حوادث ترافیک بندری مقرر شد؛

بازنگری در دستورالعمل‌های اجرایی ایمنی بنادر

نخستین نشست تخصصی بررسی حوادث ترافیک بندری و ناشی از کار، با حضور معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی و با تاکید بر رویکرد ...

نخستین نشست تخصصی بررسی حوادث ترافیک بندری و ناشی از کار، با حضور معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ...

1401/06/30
ایمنیحوادث
ترابران:

خرابی قطار در تونل زیردریایی مانش

خرابی قطار مسافربری یوروتونل موسوم به شاتل که مسافران و خودروهای آنها را بین کاله و فولکستون منتقل می‌کند، موجب سرگردانی 5 ساعته مسافران در ...

خرابی قطار مسافربری یوروتونل موسوم به شاتل که مسافران و خودروهای آنها را بین کاله و فولکستون منتقل می‌کند، موجب ...

1401/06/02
صفحه 1 از 1