رسانه اقتصاد ترابری ایران

دولت

حمل و نقل هوشمنددولت
ترابران:

این بار قول دولت برای خرید واگن محقق می شود؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: مذاکرتی با وزارت کشور برای تحقق قرارداد ۶۳۰ واگن مترو انجام شده و قول‌هایی نیز از سوی مسئولان ...

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: مذاکرتی با وزارت کشور برای تحقق قرارداد ۶۳۰ واگن مترو انجام ...

1400/07/24
اقتصاد کلاندولت
ترابران:

نرخ ارز وصول حقوق ورودی در دست سران سه قوه

  کشمکش‌ها بر سر اصلاح نرخ تسعیر ارز مبنای وصول حقوق ورودی از ابتدای دو نرخی شدن ارز در اوایل سال 1397 شروع شد و دولتی‌ها زیر بار اصلاح آن ...

  کشمکش‌ها بر سر اصلاح نرخ تسعیر ارز مبنای وصول حقوق ورودی از ابتدای دو نرخی شدن ارز در اوایل سال 1397 شروع شد ...

1400/07/19
واردات ماسک
دولت
در سال ۱۳۹۹ صورت گرفت

واردات بیش‌از ۳۹۰ تن ماسک از چین

ایران در سال گذشته ۶۳ تن ماسک به ارزش ۱.۱ میلیون دلار به ۱۲ کشور صادر و ۴۸۵تن به ارزش ۳۴.۸ میلیون دلار به کشور وارد شده است؛ این یعنی تراز بازرگانی ...

ایران در سال گذشته ۶۳ تن ماسک به ارزش ۱.۱ میلیون دلار به ۱۲ کشور صادر و ۴۸۵تن به ارزش ۳۴.۸ میلیون دلار به کشور وارد ...

1400/06/05
حمل و نقل دریایی
حمل و نقل دریاییدولت
بررسی بودجه سال 1400 در حوزه دریایی و بندری نشان از ارتقای کلی شاخص های اصلی دارد

رشد سرمایه گذاری دریایی در شرایط تحریمی

اصغر اصغری  دولت دوازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در شرایط تنعم از موهبت های اقتصادی برجام قرار گرفته بود. توافق با غرب توانست مزیت ...

اصغر اصغری  دولت دوازدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در شرایط تنعم از موهبت های اقتصادی برجام قرار گرفته ...

1400/01/18
صفحه 28 از 28
1 27 28